Historiska Kor Altaren och Prebenden

Högaltaret

    Flytt 1258-1284 (Biskop Karl förlänger kyrkan) Ny skiva "Hunc lapidem dedit ecclesie venerabilis episcopus Karolus"
    Flytt Biskop Lydeke Abelssons (1465-87) slutliga utbyggnad
    1797 Skivan gjordes smalare (inskr. försvann) omhöggs i barockstil
    1958-61 Nytt altare Röd älvdalssandsten (design Prof. Erik Lundberg), fragment av biskops Karls skiva infogas

Biskop Ottos Altare

   

 Fem konsekrationskors inhuggna i en äldre gravsten, troligen från 1363 domprost Mattias Halstensson.
    Till 1898 fanns en nisch (sepulcrum) troligen för reliker.

Appostlaaltaret

    Är 1798 års barockaltare, flyttat 1958 - 61

Mariaaltaret

    Uppmurat 1958 - 61 av korsmärkt tegel troligen från medeltida altaren funnena vid utgrävningar.

Altaret i sakristian

    Från 1896 - 98 i trä ursprungligen från dopkapellet i norra ytterskeppet.

Altaret i samtalsrummet

    Uppsatt 1958 - 61 från gammla sakristian i sydväst