Biskop Ottos Altartavla

Tillverkat: Västerås (Mäst. Henrik i V-ås 1509-17) 1514

Placering: Bakom högaltaret

OTTO DEI GRA(TIA) EP(ISCOPU)S AROSIE HANC/TABULA(M) FIERI FECIT MDXIIII
Otto, genom Guds nåd biskop i Västerås, lät göra denna tavla 1514

VERE FILIUS DEI ERAT ISTE
Förvisso var denne Guds son

Överdelen saknas, dep 1870 i Statens Historiska Museum, återficks 1898.
Sitter nu i yttermuren ovanför södra ingången. Saknar idag bemålning.
Föreställer Marias kröning (ej biblisk).
AVE REGINA CELORUM MATER REGIS ANGELORVM O MARIA
Var hälsad, o Maria, himlarnas drottning, moder till änglarnas kung.

Krönande figur nu troligen på Apostlaskåpet (Brüsselskåpet)

Biskop Ottos Altare:

    Fem konsekrationskors inhuggna i en äldre gravsten, troligen från 1363 domprost Mattias Halstensson.
    Till 1898 fanns en nisch (sepulcrum) troligen för reliker.

Otto (Stierna) Svinhuvud  ? - 1522 (fängslad i S-holm av Henrik Slagheck, Bisp 1501 - 22 Unionsvänn