Bryssel c:a 1500 av bp Otto?, altarbordet fr 1271, omhugget 1798, flyttat till nuv plats 1961

Öppnat: Golgataframställningen är i centrum mellan Korsbärandet och Begråtandet.
Altarskåpet kröns av Kristus som världens frälsare.

Hunc lapidem dedit ecclesie venerabilis episcopus Karolus

Brüsselskåpet (Apostlaskåpet) Brysselskåpet 1

Innehåll: Brysselskåpet 2