Byggnadshistoria i årtal

Byggnadshistoria 1

Älsta, Florensdok 1120, Lund ärkesäte 1104, Aros stift

Magnus Erici för Rikissa, Birger Jarls dotter till Norge 1251
Birger dödar i svek Folkung. Philip & Knut vid Herrevadsbro Bisp Ko

Renoverad återinv c:a 1271 16/8, se golv, pelare o valv

Utbyggd i etapper, sidokapell, prebenden, själamässor

Torn 1420, sista rum söder om tornet 1517