Altarkrusifixet

Troligen tillverkat i Paris i början av 1300-talet.

Silver, gjutet i delar och sammanlött.

Fäst på svart träkors med 5 bergkristaller.