Nytt Altare, ny altarbord
    Gamla altaret med barockskiva flyttas till Apostlakapellet

Ny prediksstol

Nytt golv med golvvärme, pancentralen blev sakristia. Tidigare sakristia i sv blev personalutrymme.

Nya rum Appostla- ,Under korset, Maria-kapellet - flyttade altarskåp.

Ny kororgel

Samtalsrum under orgelläktaren, valv slogs.

Ljudanläggning installerades.