Från början biskopskyrka utan församling.

Biskop, prester, diakoner etc, höll sina dagliga gudstjänster här.

Tidegärden, Matutin (kl 5) -- Completorium (c:a 21)  (laudes 6, ters 9 sext 12, non 15, vesper 18)

Prästdel, lekmanna del långhus.

Lekmannaaltare, korskrank, triumfbåge, triufkrusifix.

I prästdelen nerdragna altarmurar med korstolar.

 

Reformationen:

Ett kyrkorum för alla.

Guds ord i centrum, bibeltext på svenska.

Ambo, predikstol

 

Efter renov. 1958 - 61:

Flera "rum" i catedralen
Högaltaret
Under korset
Apostlakapellet
Mariakapellet
Depkens dopkapell