1856 - 61 Arkitekt Per Johan Ekman

Fönstren lika stora och symetriska.

Större nord- och syd-portar med rosett fönster

Yttre sidskeppens valv revs och byggdes om (12 nya)

Murar som avgränsade gravkor revs.

Främre tvärskeppets 10 valv revs och murades upp på nytt.

Av 36 pelare 7 rivna och ommurade, 19 till stor del nymurade.

 

1896 - 98 Arkitekt Agi Lindegren.

Ny utvändig sockel

800 kv. m yttermur reparerades.

Portaler i norr och söder som västra

Glasmålningar i korfönster och över norra och södra portalerna samt i väster.

Kyrkorummet målades tak o väggar i gotisk 1400-tals stil.

Ny orgelläktare i väster, tegel o skotsk sandsten,  Sigrid Blomberg gotisk pelare med lövverkskapitäl o under en baldakin står madonan med barnet.
Balustrad med sengotisk flamboyantstil.

Nytt orgelverk Åkerman & Lund fasad ritad av Agi Lindegren.