Svante Nilssons Stures Svärd 1460 - 1512

Önskade bli gravlagd i sin faders (Nils Bossons 1426 - 94) grav.

I S:t Eiks kor hittades vid retaureringen 1958 - 61 lilla och stora rikssigillet (krossade) samt ett svärd i en grav.

Tvåhandssvärd av sengotisk typ.

Tillverkat i Passau, Solingen?

Vapnet ifråga är det enda, som veterligen hittills påträffats i en

svensk grav från medeltiden. Det är också det enda av sin typ i

vårt land. Går att knyta till en bestämd persson.

Vid Kung Hans Kröning i Stockholm 1492 dubbades riddare. Svante?

Maximiliantiden är intressant ur vapenhistorisk stilsynpunkl i
många avseenden. Naturligt nog, kejsar Maximilian I har med fog
kallats för »den siste riddaren». Den period, under vilken han
utövade sill inflytande, var långvarig. Som 27-årig kröntes han
lill romersk konung år 1486, Tysk-romersk kejsare blev han 1493.
Han avled 1519.