Tornet:

Klart 1420.

Nedstörtat vid storm 1460. Återuppbyggt.

Bränt av danskarna 1521.

Återuppbyggt 1580-talet Svängd huv, blyplåt klädd, samt 4 hörntorn.

Tornet skadas vid blixtnedslag 1622. Ny blyplåt 1625 - 28

1634 Tornets nedre del liksom de 4 småtornen kopparkläds.

9 maj 1691 blixtnedslag. Tornet brinner ned. Tak, valv och delvis inredning skadas.

1693 - 95 Ny tornspira ritad av Nicodemus Tessin d.y. Blev Sveriges högsta till 1880-talet

6 juni 1702 "En grufwelig eldsblixt" for tvärs över högkoret och sprängde hål imuren.
    I tornet föstördes "stendern eller bjelkestolen" där söndagsklockan hängde.
    En järnkedja, som var fäst vid urhammaren smälte ned till små kulor.

23 januari 1907 blixtnedslag i åskledaren "Domkyrkotornet hade för några ögonblick synts stå i ljusan låga
     enl. länstidningen. Kulblixt på skolgården, en halv meter över marken.