Välkomna Pilgrimer och Turister till Västerås katedral!  (Dean of the chatedral, Canterbury)

Vare sig du är en pilgrim som söker en helig plats eller en turist som vill se märkvärdiga ting,
tror jag din önskan kommer att bli uppfylld.

Här har firats gudstjänst och troende har här vårdat sin andlighet i, som vi tror, 900 år.

Här är ett levande museum, allt du finner här fyller eller har fyllt ett behov. Det mesta var nytillverkat då det fördes hit.

Då katedralen är öppen för enskild andakt får jag be dig visa respekt för de som har sökt sig till kyrkorummets stillhet.

Domkyrkan kalendarium

Guide Michelin