Turist slut 40-tal, Burg på Fehmarn nära Putgarten

Best av Bene Korp 1391, ej levererad

 

 

Domkyrkan kalendarium

 

 

Redan i slutet av 1300-talet hade det emellertid varit meningen, att kyrkan skulle få en ny funt.

Västgöten Bene Korp, biskop i Västerås 1383/84—1394, en förmögen man och stor donator till kyrkliga ändamål, lät i Lübeck beställa en gjuten bronsfunt, avsedd för leverans år 1391 enligt den ingjutna texten på brädden:

ANNO MILLESIMO TRICENTO NONA GENO PRIMO NON PLENO FONTEM DEDIT HUNC MICHI BENO KORP EPISCOPUS AROSIENSIS.

[Beno Korp, biskop i Västerås, gav mig (= domkyrkan) denna funt år 1391].

Funten finns nu i kyrkan Burg på ön  Fehmarn och har troligen aldrig kommit till bestämmelseorten. Mycket talar för hypotesen, att sjörövarna i konung Albrekts tjänst, vitaliebröderna, kapade skeppet, som skulle föra den till Sverige.