1622, Lübeck, Simon Depkens minne, Heinrich Sextras verkstad

 

 

 

 

I Västerås dog 1 mars 1620 den framstående koppar­exportören Simon Depken d.ä., inflyttad från Lübeck. Hans maka och barn gåvo 1622 i testamen­te efter honom ett dopkor tillverkat i Lübeck. I inventariet beskrivs det sålunda: Funten med ”skönt choor omkring, kosteligt inlagt arbete och sköna beläten, skönt målat”. Aug. Hahr anser, att det ”hör till renässanstidens märkligaste konstarbeten av denna art i vårt land” Till funtkaret hörde ett förtent kopparfat, som alltjämt är i bruk.