Johannes Rubeckius 1581-1646, bp 19, första gumnasium 1623, första flickskola 1632, 1617 års bilbel, folkbokföringen i stiftet,
Prof. Teologi, Hebreiska, Matematik

Nikolaus bp V-ås

Johannes bp Växjö

(Olof R d.ä. lymfsyst, Gustavianum, Atlantikan)

Rubeckius Wicki

Biblar