Johan III:s brölopp o Gunillas kröning

 

Texten i svensk översättning:

ERIK XIV

Svears, Göters och Venders vördade konung

född 1533

frejdad i strider till lands och vatten

kuvad av inhemsk tvedräkt

berövad spira, frihet och slutligen livet

vilar här sedan år 1577

en blidgad broder

förunnade honom omsider gravens ro

----------------------------------------------

Gustaf III

reste minnesvården

-----------------------------------------------

Texten författades av Carl Birger Rutström (läkare, skald, senare riksantikvarie, m m)

uppdrag av Kungliga Vitterhetsakademien

och belönades med Svenska Akademiens högsta pris

 

 

 

Erik XIV:s gravmonument

Kung Erik XIV avsattes 1565 och satt sedan fängslad fram till sin död 1577.

 

Tidigt spreds ett rykte om att han blivit förgiftad på order av brodern Johan III som övertagit tronen. Johan bestämde att Erik skulle gravsättas i Västerås domkyrka. Graven fick en enkel utformning. Johan III lät sätta upp ett epitafium - en minnestavla, över sin döde bror. För att visa det rättfärdiga och nödvändiga i sitt eget handlande valde han en text ur Bibeln: "Men makten gick ifrån mig och tillföll min bror, ty så hade Herren bestämt".

 

När Gustav III besökte Västerås domkyrka 1772 befann sig graven i ett så eländigt tillstånd att han anslog medel för iståndsättandet av ett värdigt gravmonument. Genomförandet kom dock att sträcka sig över årtionden.

Efter Gustavs död skänkte hans bror hertig Carl den svarta marmorsarkofag som kungen långt tidigare köpt i Carrara. Sarkofagen ställdes på en sockel med inskriptionen:

"Erik XIV, Sveriges, Götes och Vendes konung, född år 1533, frejdad i strider till lands och vatten, kuvad av inhemsk tvedräkt, berövad krona, frihet och slutligen livet, vilar här sedan år 1577, efter det en blidkad broder omsider förunnat honom gravens ro. Gustav III förordnade om vården."

 

Gustav III hade redan 1787 befallt att en krona och en spira som förvarades i Uppsala domkyrka skulle läggas som prydnader på Eriks sarkofag. Det är kvalitetsfulla arbeten i tysk/nederländsk renässansstil från 1500-talets slut och utförda i brännförgylld koppar. Aktuell forskning stödjer den äldre historieskrivning där det anges att de kommer från Johan III:s gravmonument i Uppsala domkyrka. Mycket tyder på att den döde kungen som där är skulpterad i marmor, ursprungligen hållit spiran i sin hand.