Triumfkrucifixet är tillverkat i Sverige i början av 1300-talet.

Krucifixet (dvs en bild av den korsfäste) påminner om att Jesus givit sitt liv för att försona människornas skulder. På påskdagen var korset tomt: Ett tomt kors är därför symbolen för uppståndelsen och det eviga livet (det är därför det används t ex i dödsannonser).

 

Triumf, seger över onskan (djävulens, dödens och syndens förtryck).

 

Ursprungligen i triumfbågen i lekmannaaltaret som avslutade lekmanna delen mot koret? (långhuset)

Återuppsatt 1577 i högkoret (samma år som Johan III:s motreformation "Röda boken"). Dåvarande Västeråsbiskopen Erasmus Nicolai Arbogensis(bisp 1575 - 80) var en av Johans trognaste anhängare vid de liturgiska förändringarna.

Återuppsatt 1960 för att skapa ett gudstjänstrum, Maria kapellet, Apostla kapellet

Tisdagens morgonmässa firas i Apostlakapellet,  onsdagens kvällsmässa Under korset,  torsdagens lunchmässa i Mariakapellet  och fredagens morgonmässa vid Högaltaret, söndagens högmässa i Högkoret.

(ad orientem, versus populum)

Domkyrkan kalendarium