Swarts grav:  Biskop Petrus Andreae Niger (Svart), + 1562, och h.h. Brita Larsdotter, + 1598 (G 86, VSH 1:1 s. 308319).

Blandad inskrift?

Nya predikstolen

Kororgeln

Epitafier