Epitafier

Något som särskilt utmärker Västerås domkyrka är det stora antalet epitafier från den svenska stormaktstiden (1614-1718). Adelsmännen hade ett särskilt privilegium att som minne få sätta upp sina vapensköldar "huvudbaner" i kyrkorna. Präster, rådmän, köpmän och brukspatroner kunde istället manifestera sig genom epitafier. Epitafierna var inte gravmonument utan minnesvårdar, uppsatta vid sidan av själva graven. Ordet epitafium har sitt ursprung från grekiskan, med betydelsen minnestal vid graven. I vårt land har epitafierna ett nära samband med reformationen. Många av kyrkornas sidoaltare kom då att avlägsnas och gav utrymme för ny utsmyckning. Lutheranerna betonade äktenskapet och familjen - med Martin Luther och Katarina von Bora som den goda förebilden. Det skapades ett intresse och en efterfrågan på familjeskildringar. Epitafierna från 1600-talets början och mitt har vanligen i centrum en målning där den döde och hans familj avbildas som medsörjande nedanför Jesus på korset.

Under 1600-talets senare del förändrades epitafierna. De estetiska ambitionerna sattes högre och minnesvärdarna kom främst att domineras av olika allegoriska framställningar. Förebilden var nu framförallt den romerska senbarocken. Det innebar att epitafierna fick en rik skulptural utformning med dynamik i rörelse och uttryck. I stället för huggas i marmor som i Italien, snidades skulpturerna i trä av Stockholmsmästare som Burckardt Precht, Caspar Schröder och Daniel Kortz. Färgsättningen var monokromt vitt, svart och guld.

Epitafierna som det över rådmannen Johan Rasmusson från 1692,
byggdes ofta upp runt en svart sarkofag med en
lång latinsk inskription i guld, hyllande den döde och hans familj.
Nedtill markerar en förgylld bekransad dödskalle livet efter döden,
ovan en blåser en putto såpbubblor - en allegori över livets förgänglighet.
Två kvinnor med attributen ankaret, fågeln, resp. kalken, korset och lammet,
symboliserar Tron, Hoppet och Kärleken.
Fågeln fenix? Lammet - offerlammet - Jesus.
Skulpturen på epitafiets krön håller en palmkvist och en eklövskrans
 - det eviga livet och segerlönen

1 Rabenius 1767 Teol Lektor, Pastor                                      1614    8

2 Hülphers 1778 Handels- och Rådman                                1617   18

3 Gösta Erikssons Hustru Anna 1620                                     1620    3

4 Olof Christersson 1686 Handels- och Rådman                  1624    5

5 Hustru Emirentia Persdotter 1624                                         1625    17

6 Lars Mattsom Målare 1635                                                     1635    6

7 Lars Pedersson 1686 Brukspatron +                                    1659    15

8 Wilhelm Ruthwen 1614 Amiral                                                1661    11

9 Johan Westman 1789 Assessor, matematiklektor               1676    19(+)

10 Gudmundsson och Wulf 1806 Minnestavla, utdöda.         1677    16

11 Hans Dober 1661 Assessor                                                 1680    13+

12 Carl Carlsson 1708 Biskop +                                                1686    4

13 Petrus Olai Dalekarlus 1680 Domprost +                            1686    7+

14 Johan Rassmusson 1692 Rådman +                                  1689    9

15 Erasmus Påfwenhielm 1659 Ryttmästare Begravningsvapen           1692    14+

16 Helge Andersson 1677 Glasmästare Minnessten                            1694    22+  (16 st 1600-tal)

17 Simon Depken 1625 Handelsman                                                  1702    20+

18 Gerdt Hansson Körner 1617 Borgare                                            1708    12+

19 Georg Hoffman 1676 Provincialapotekare (+)                                1709    21+

20 Lars Olofsson Westmark 1702 Handels- och Rådman +                1767    1

21 Nicolaus Dwan 1709 Domprost +                                                1778    2   (5 st 1700-tal)

22 Simon Löfgren 1694 Landskamrer +                                            1806    10  1 st